Ultima modificare: 24 februarie 2013

Bun venit la imob.ro!

Dispoziţii Generale

Utilizarea Serviciilor noastre implica acceptarea necondiţionată şi în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor expuse mai jos. Vă rugăm să citiţi cu atenţie.

Site-ul Imob.ro este destinat în exclusivitate folosirii în scop personal şi orice utilizare în scop comercial, fără acordul prealabil, în scris, al companiei, este strict interzisă.

Imob.ro îşi oferă serviciile în baza principiilor "aşa cum sunt disponibile" şi este exonerată de orice responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a acestor informaţii. În acest sens, Imob.ro nu oferă nicio garanţie utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale sau securitatea serviciilor sale.

Imob.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii şi Condiţiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor şi Condiţiilor puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă şi aplicabilă la momentul accesării.

Definiţii Termeni

Termenii folosiţi în prezentul act vor avea următorul înţeles:

Furnizor societatea comercială ARGUS – Agenţia de Monitorizare şi Statistică Imobiliară S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Strada Frumuşani, Nr. 25, Sector 4, Cod Poştal: 041963, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr J40/10049/2011, CUI 29007422, telefon: 021-334.63.54, fax: 021-334.38.61, e-mail: contact@imob.ro
Imob.ro Site-ul www.imob.ro oferă utilizatorilor o serie de servicii online – publicarea de anunţuri gratuite, vizualizarea anunţurilor publicate, mijloace de comunicare, ştiri şi informaţii imobiliare.
Utilizator orice persoană care accesează site-ul www.imob.ro, indiferent de motiv
Client utilizator sau orice altă persoană fizică sau juridică cu care compania a încheiat un contract privind oricare din serviciile/produsele www.imob.ro
Anunţ oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Furnizor prin intermediul site-ului www.imob.ro cu privire la vânzarea, cumpărarea sau închirierea unei proprietăţi imobiliare.
Operatori persoane special instruite Furnizor pentru verificarea/moderarea conţinutului Anunţurilor publicate de către Utilizatori.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Contul de Utilizator

Utilizatorul este răspunzător pentru menţinerea confidenţialitătii contului de utilizator şi a parolei şi va raporta orice utilizare neautorizată a acestora. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul său, adresa de e-mail care i-a fost alocată, precum şi de folosirea efectivă a acestora, indiferent dacă acestea se fac cu sau fără voia sa. Utilizatorul este de acord să sesizeze www.imob.ro în legătură cu încălcarea prevederilor privind contul său. Utilizatorul este de acord să folosească comanda de ieşire din cont când termină sesiunea de utilizare a site-ului. www.imob.ro nu va fi responsabilă de consecinţele nerespectării acestor reglementări de către utilizator. În cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive, www.imob.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea. De asemenea, www.imob.ro este exonerată de orice răspundere în cazul pierderii confidenţialităţii contului de utilizator sau a parolei sau pentru orice pagubă care rezultă din incapacitatea utilizatorului de a se conforma măsurilor de siguranţă prevăzute mai sus.

Obligaţiile Utilizatorului

Utilizatorul este de acord să folosească serviciile www.imob.ro numai în scopuri legale, obligându-se în acest sens să nu întreprindă niciuna dintre următoarele activităţi:

 • Să publice materiale cu drept de autor dacă nu este autorul sau nu are permisiunea acestuia de a publica
 • Să desfăşoare activităţi frauduloase prin intermediul serviciului furnizat de către www.imob.ro, înţelegându-se prin acestea, cu titlu exemplificativ, oferte false de vânzare/cumpărare produse sau servicii, înşelătorii financiare, escrocherii mascate, piraterie software
 • Să modifice, să distribuie, să transmită, să afişeze, să publice, să reproducă, să acorde licenţe, să creeze produse derivate, să transfere sau să vândă orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestor website-uri
 • Să încarce, trimită sau să transmită vreun material cu virus informatic, sau orice alt cod de calculator, care este programat să distrugă, să perturbe sau să îngrădească utilizarea (sau orice altă utilizare cu excepţia utilizării corecte şi acceptabile a serviciilor) pe fiecare dintre calculatoare, reţele, materiale şi programe care se găsesc în serviciul societăţii în vederea furnizării serviciilor oferite în acest website
 • Să interfereze sau să afecteze reţelele conectate la site sau să încalce în acest mod necesităţile procedurale ale website-urilor
 • Să aducă atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuală, siglelor comerciale sau oricăror alte drepturi ce incumbă materialele publicate pe website-urile www.imob.ro
 • Să adauge sau să scoată informaţii personale despre alţi utilizatori, în scopuri economice sau pentru a le crea prejudiciu.

Verificarea/Moderarea Anunţurilor

 • Verificarea/moderarea anunţurilor publicate pe www.imob.ro de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunţurilor incomplete, incorecte şi/sau care nu respectă prevederile prezentului, încercând astfel să se ofere celorlalţi Utilizatori o bază de date care să conţină un număr cât mai mic de Anunţuri eronate.
 • Nu este permisă publicarea mai multor Anunţuri pentru aceeaşi proprietate.
 • Un Anunţ este valabil pentru o singură proprietate. Nu sunt admise spre publicare Anunţuri care fac referire la mai multe proprietăţi
 • Nu pot fi publicate Anunţuri cu date evident false
 • Nu sunt admise spre publicare Anunţuri care conţin preţuri considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la: preţuri de 1 euro, sau preţuri mult inferioare pieţei/statisticilor aflate la dispoziţia Furnizorului).
 • Reguli pentru publicarea imaginilor unui anunţ:
  • Utilizatorul se obligă să publice numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricţii şi care nu sunt grevate de drepturi ale unor terţi.
  • Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare şi trebuie să reflecte starea actuala a proprietăţii oferite în anunţ.
  • Este interzisă folosirea de imagini care nu au legătură cu proprietatea.
  • Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, sigla, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente
  • Este interzisă publicarea unei imagini de mai multe ori pentru acelaşi anunţ (imagini duplicat).
 • Nu pot fi publicate anunţuri care conţin link-uri către alte site-uri.
 • Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conţinutul anunţului (introducerea în titlul sau descrierea anunţului de cuvinte cheie care nu au legatură cu anunţul propriu-zis)
 • Nu pot fi publicate anunţuri în altă limbă decât cea Română sau care conţin un limbaj necorespunzător.
 • Nu se admit anunţuri care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
 • Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunţ care încurajează aceste mesaje va fi dezactivat.
 • Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunţurile publicate de Utilizator, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcţie de situaţia concretă, de la caz la caz:
  • fie să modifice parţial Anunţul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ştergerea Anunţului respectiv de pe site şi să se îndrepte erorile sau neadvertenţele constatate;
  • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunţului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunţului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Pagina Imob.

În cazul refuzării Anunţului şi ştergerii acestuia de pe www.imob.ro, Utilizatorul va fi informat întotdeauna în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema şi a republica Anunţul.

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunţul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la www.imob.ro în vederea postării de noi Anunţuri sau administrării Anunţurilor existente.

În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunţuri care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizator sub egida Termenilor şi Conditiilor anteriori.

Dreptul de Proprietate Intelectuală

Furnizorul are un drept de proprietate exclusivă asupra paginilor care se găsesc pe website, inclusiv asupra datelor şi informaţiilor pe care le conţin. Nu se vor copia sau publica pagini de pe site, parţial sau în întregime, şi/sau nu se vor utiliza în niciun fel, inclusiv în mod comercial, fără acordul prealabil în scris al www.imob.ro.

Toate logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile comerciale, şi toate imaginile de pe website-urile www.imob.ro sunt proprietatea exclusivă a companiei şi acesteia îi sunt rezervate toate drepturile în acest sens. Drept urmare, nu se pot introduce pe website-uri modificări, nu se poate copia, distribui, publica, prezenta în public, multiplica, publica sau transmite către terţe părţi, nicio parte a website-ului, fără acordul prealabil în scris al www.imob.ro.

Limitarea Responsabilităţii

Fwww.imob.ro nu poate fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau tangenţiale, rezultând din folosirea sau incapacitatea de folosire a serviciului, din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor utilizatorului, inclusiv dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte informaţii intangibile, chiar dacă www.imob.ro a fost înştiinţată de posibilitatea unor asemenea daune.

www.imob.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Utilizatorul înţelege că www.imob.ro este exonerată de orice răspundere în situaţia în care imposibilitatea de accesare se datorează calităţii, disponibilităţii sau funcţionării serviciilor furnizorilor locali, naţionali sau internaţionali, de Internet sau comunicaţii electronice, indiferent dacă utilizatorul încearcă accesarea serviciilor www.imob.ro pe teritoriul României sau din afara teritoriului României. www.imob.ro nu oferă nicio garanţie că orice eroare de program va fi corectată sau că serviciul sau serverul pe care îl pune la dispoziţia utilizatorilor este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze www.imob.ro în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei companiei şi a Internetului de către utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de www.imob.ro ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor condiţii.

Nicio recomandare sau orice alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către utilizator de la www.imob.ro prin intermediul serviciilor www.imob.ro, nu vor crea o garanţie sau obligaţie care nu sunt stipulate în mod expres în prezentele "Termeni şi condiţii".

Confidenţialitate

www.imob.ro acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii informaţiei şi va depune toate diligenţele necesare în vederea realizării acestui scop. Cu toate acestea, www.imob.ro nu garantează utilizatorului că folosirea website-ului www.imob.ro va fi confidenţială.

www.imob.ro nu este responsabilă pentru nicio pagubă pe care o suferă utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către utilizator a acestui website. Orice informaţie pe care utilizatorul o dezvăluie pe website-urile www.imob.ro se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul atunci când foloseşte site-urile www.imob.ro. Unele servicii pe care le accesează utilizatorul pe acest website îi permit site-ului www.imob.ro să primească informaţii cu caracter personal.

Folosirea datelor cu caracter personal

www.imob.ro respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care accesează serviciile sale şi, de asemenea, respectă şi se conformează legislaţiei române în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

www.imob.ro îşi rezervă dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii săi pentru îmbunătăţirea serviciilor proprii, în scopul facturării propriilor servicii sau gestionării traficului, pentru procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor, în vederea efectuării verificării creditului şi a cheltuielilor, în scopuri statistice, în scopul prevenirii sau identificării fraudelor, precum şi în orice alte scopuri legitime, în condiţiile legii. Datele cu caracter personal vor fi înregistrate şi organizate prin mijloacele şi cu aplicaţiile www.imob.ro şi vor fi stocate fie pe serverul pe care sunt găzduite website-urile sau pe orice server aparţinând www.imob.ro sau furnizorilor de servicii ale acestuia precum şi pe orice alt suport care permite realizarea acestui tip de operaţiune.

www.imob.ro va putea folosi datele de trafic, cu acordul expres al utilizatorului, în scopul comercializării serviciilor www.imob.ro. Utilizatorul îşi exprimă consimţământul în sensul primirii de comunicări în scop de marketing direct, inclusiv promovarea serviciilor/facilităţilor oferite şi/sau prin intermediul www.imob.ro. Utilizatorul are dreptul să solicite, în mod gratuit, printr-o notificare scrisă, ca datele sale cu caracter personal să nu fie folosite de terţi în scopul marketingului direct.

www.imob.ro se obligă să respecte drepturile utilizatorului conferite prin Legea nr. 677/2001, iar la cererea acestora la adresa Bucureşti, Str. Frumuşani nr.25, sector 4 se obligă: (a) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; (b) să înceteze prelucrarea acestor date.

www.imob.ro informează utilizatorii asupra drepturilor legale ale acestora:
Dreptul de a fi informat
aţi fost informaţi, citind prezentele clauze, despre identitatea www.imob.ro, scopul pentru care www.imob.ro procesează datele pe care le furnizaţi, terţii la care datele sunt transmise cu acordul vostru prealabil, dacă furnizarea datelor personale este obligatorie sau nu, existenţa drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar şi condiţiile de exercitare.
Dreptul de a avea acces la date
aveţi dreptul, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, de a obţine de la www.imob.ro confirmarea faptului că datele referitoare la dumneavoastră sunt sau nu procesate de compania noastră. Această cerere va fi soluţionată în mod gratuit în limita unei cereri pe an.
Dreptul de opoziţie
aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, procesării datelor voastre personale, pe baza unor motive bine întemeiate şi legale referitor la situaţia dumneavoastră.
Dreptul de a nu fi obiectul unei hotărâri individuale
dreptul de a cere şi de a primi:
  1. Retragerea sau anularea unei hotărâri care produce efecte juridice asupra voastră, adoptată exclusiv în ceea ce priveşte procesarea datelor personale, executată în mod automatic, având ca scop evaluarea unor aspecte ale personalităţii voastre şi/sau a competenţei profesionale, credibilităţii, comportamentului sau altor aspecte
  2. Reevaluarea oricărei hotărâri care vă priveşte şi care vă afectează într-un mod semnificativ, dacă hotărârea a fost adoptată exclusiv pe baza procesării datelor care respectă condiţiile menţionate la litera a)
Dreptul de a apela la o instanţă de judecată
aveţi dreptul de a apela la orice Curte de Judecată pentru a vă apăra drepturile garantate prin lege în ceea ce priveşte protejarea procesării datelor personale
www.imob.ro asigură utilizatorii săi că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terţi, decât în cazul în care acest lucru este solicitat în baza legilor statului român. De asemenea, www.imob.ro îşi rezervă dreptul de a face publice aceste date sub formă statistică, pentru a arăta profilul utilizatorilor săi.
La cererea expresă a autorităţilor competente ale statului român, www.imob.ro îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit utilizator precum şi la activităţile pe care acestea le-a desfăşurat prin intermediul website-urilor www.imob.ro.

Dispoziţii Finale

Forţă majoră
www.imob.ro nu este răspunzătoare în caz de forţă majoră pentru funcţionarea serviciilor şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale

Jurisdictie/Legislaţia aplicabilă
"Termenii şi condiţiile" website-urilor www.imob.ro sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar orice dispută născută în legatură cu prevederile de mai sus va fi soluţionată pe cale amiabilă, sau în caz de neînţelegere la Curtea Comercială de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti. www.imob.ro poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. www.imob.ro nu oferă nicio asigurare cu privire la faptul că datele website-urilor www.imob.ro se supun legilor altor ţări în afara României. Dacă utilizatorul accesează website-urile www.imob.ro, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

Nerespectarea prevederilor
Utilizatorii vor despăgubi www.imob.ro pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv onorariul avocaţilor - în caz de nerespectare/încalcare a prevederilor prezentului document intitulat "Termeni şi condiţii".